Joppaustarinoita Vojakkalasta

15.9.2014


Pellon kunta yhdessä Outokairan kanssa on laittanut alulle hankkeen, jonka
tarkoitus on kerätä ja tallentaa joppaus tarinoita Tornionjoen varrelta,
väylän molemmin puolin. Haastattelija on kuullut että Vojakkala oli varsinainen joppaus keskus ja alueella voisi yhä olla asiasta tietäviä henkilöitä, jotka mielellään aikaa
muistelevat.
Haastattelut suorittaa Heli Nousiainen ja haastatteluja ei julkaista missään, ne
menevät Pellon kuntaan säilytykseen. Tässä vaiheessa päätarkoitus on kerätä
talteen mahdollisimman paljon perinnetietoa aiheesta ennen kuin ne katoavat
lopullisesti.

Kaikkien asiasta tietävien toivotaan ottavan yhteyttä

Projektipäällikköön Heli Nousiaiseen P. 040 635 0717 tai heli.nousiainen@pello.fi